Naglašene vertikale i horizonatale naizmenično nizane sa spiralama formiraju ogradu na stepenicama. Bez okvira, stubova i rukohvata, okačena u plafon, daje osećaj širine i neformalnosti.

 

Dizajn je autorsko delo, proizvodi su unikati.
Autori dipl.ing.arh. Tamara Ilijević i Nebojša Ilijević