Krošnja drveta kao inspiracija za ogradu od ručno kovanog gvožđa. Početno stablo sa korenom na prvom stepeniku, penje se i povija dok se sa njega granaju tanje i delimično isprepletane grane.

 

 

Dizajn je autorsko delo, proizvodi su unikati.
Autori dipl.ing.arh. Tamara Ilijević i Nebojša Ilijević