Dve kapije, mala pesaska i velika jednokrilna za kola. Isprepletene spirale, zavijutci i vertikale formirale su interesantnu romantičnu vizuelnu pregradu od ulice ka dvorištu.

 

 

Dizajn je autorsko delo, proizvodi su unikati.
Autori dipl.ing.arh. Tamara Ilijević i Nebojša Ilijević