Kuća u Novom Sadu

Dve kapije, mala pesaska i velika jednokrilna za kola. Isprepletene spirale, zavijutci i vertikale formirale su interesantnu romantičnu vizuelnu pregradu od ulice ka dvorištu.     Dizajn je autorsko delo, proizvodi su unikati. Autori dipl.ing.arh. Tamara Ilijević i Nebojša Ilijević KONTAKT

Kuća u Zemunu

Mala dvokrilna kapija klasičnog simetričnog dizajna. Guste vertikale u donjem i pravilne spirale ukrašene listovima i cvetovima u gornjem delu kapije završene su bogatim frizom na vrhu.     Dizajn je autorsko delo, proizvodi su unikati. Autori dipl.ing.arh. Tamara Ilijević i Nebojša Ilijević KONTAKT